Realizacje

Wszystko to co już zrealizowaliśmy i to co zostało już wybudowane. Poniższe realizacje są tylko wybranymi, sporządzaliśmy pełną dokumentację projektową, prowadziliśmy nadzór inwestorski, kierowaliśmy budową, wykonywaliśmy prace ziemno – instalacyjne.


WODA: przyłącze, sieci, naprawy instalacji

W tym miejscu znajdą Państwo wykonane przez nas prace budowlano montażowe. Zdjęcia są wybranymi realizacjami. Znajdą Państwo tutaj zdjęcia z budowy przyłączy kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnych, specjalistycznych usług montażu na przyłączach kanalizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ na projekt i budowę przyłączy domowych oraz sieci wodociągowych.      


KANALIZACJA: sieci, przyłącza, instalacje

W tym miejscu znajdą Państwo wykonane przez nas prace budowlano montażowe. Zdjęcia są wybranymi realizacjami. Znajdą Państwo tutaj zdjęcia z budowy przyłączy kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnych, specjalistycznych usług montażu na przyłączach kanalizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ na projekt i budowę kanalizacji.  


GAZ: sieci, przyłącza, instalacje, naprawy

W tym miejscu znajdą Państwo wykonane przez nas prace budowlano montażowe. Zdjęcia są wybranymi realizacjami. Znajdą Państwo tutaj zdjęcia z budowy przyłączy gazowych, sieci gazowych, montażu instalacji wewnętrznych gazowych, prób szczelności instalacji oraz specjalistycznych usług naprawy instalacji gazowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ na projekt i budowę gazu. […]