Ekspertyza i legalizacja instalacji gazowej w mieszkaniu budynku lokalu


Ekspertyza i legalizacja instalacji gazowej w domu / mieszkaniu / kamienicy / lokalu użytkowym

Usługa legalizacji lub ekspertyzy budowlanej powstała w odpowiedzi na liczne problemy, z którymi zetknęli się nasi Klienci, chcąc zalegalizować instalacje gazowe w swoich domach, mieszkaniach lub innych obiektach budowlanych podłączonych do gazu.

Wykonamy dla Państwa:

 • ekspertyzy i legalizacje instalacji gazowych dla nadzoru budowlanego w Poznaniu i powiecie poznańskim

 • ekspertyzy i legalizacje instalacji gazowych dla zarządców budynków

 • inwentaryzację i ocenę stanu technicznego instalacji gazowej

 • próby szczelności po naprawach nieszczelnych instalacji gazowych i/lub naprawę tych instalacji – wszędzie gdzie ściągnięto gazomierz ze względu na nieszczelną instalację, gdy przerwa w dostawie gazu wynosiła ponad 6 miesięcy, ze względów windykacyjnych lub w każdej innej sytuacji gdzie będzie ona wymagana

 • ekspertyzę i legalizację instalacji gazowej w mieszkaniach, kamienicach, domach, innych obiektach budowlanych

 • każdą inną ekspertyzę dotyczącą problemów prawnych związanych z instalacją gazową

 • KAŻDĄ NAPRAWĘ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ I GŁÓWNĄ PRÓBĄ SZCZELNOŚCI


Czym jest ekspertyza instalacji gazowej

Ekspertyza instalacji gazowej w mieszkaniu, budynku jest inwentaryzacją i oceną stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji gazowej w tym również sprawdzeniem poprawności działania wentylacji pomieszczeń oraz kontrolą prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych do przewodów kominowych. Ekspertyza jest dokumentem zawierającym wszystkie informacje dotyczace prawidłowości oraz nieprawidłowości związanych z daną instalacją. Ekspertyza wskazuje błedy (o ile są) wskazując określone czynności mające na celu doprowadzenie instalacji gazowej do zgodności z obecnymi przepisami i normami.

Ekspertyza nie obejmuje jakichkolwiek prac budowlano montażowych mających na celu doprowadzenie instalacji gazowej do zgodności z obecnymi przepisami i normami.

Procedura wykonania ekspertyzy instalacji gazowej w budynku wykonywana przez nas:

 1. Występujemy o warunki techniczne do Zakładu Gazowniczego (jeżeli nie były wcześniej wydane. Warunki techniczne mają określony czas ważności!)

 2. Sporządzamy inwentaryzację budowlaną pomieszczeń w których prowadzony jest gaz oraz inwentaryzację całej instalacji gazowej przez projektanta lub osobę posiadającą do tego uprawnienia.

 3. Występujemy o wykonanie kontroli (re kontroli) kominiarskiej, w szczególności zwracając uwagę na prawidłowość podłączenia urządzeń: przewody spalinowe, prawidłowa wentylacja pomieszczeń

 4. Sprawdzamy czy instalacja która już jest wykonana jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami

 5. Wykonujemy główną próbę szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem (włączając pracę kierownika budowy, inspektora nadzoru)

 6. Sporządzamy ekspertyzę (dokument) która składa się z części opisowej oraz z części graficznej, szczegółowo opisujący instalacje gazową (jej stan, zgodność z przepisami, szczelność, drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych, błędy i uchybienia)

 7. Składamy dokumentację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i/lub do zarządcy budynku lub do inwestora


Czym jest legalizacja instalacji gazowej

Legalizację instalacji gazowej wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami!Uwaga!!!
Nawet, jeżeli instalacja
gazowa została wykonana wiele lat temu, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, instalacja musi spełniać przepisy obowiązujące obecnie!!!

W przypadku niezgodności instalacji z przepisami należy ją doprowadzić do stanu odpowiadającemu dzisiejszym wymaganiom prawa budowlanego.
Najczęstszymi elementami instalacji wymagającymi interwencji to np.:

 1. zamontowanie gazomierza na nieodpowiedniej wysokości,

 2. brak nawiewu do pomieszczenia,

 3. nieprawidłowo wykonany wylot spalin,

 4. zbyt mała odległość gazomierza od urządzenia gazowego,

 5. brak kanałów spalinowych i wentylacyjnych

 6. brak wentylacji grawitacyjnej w kotłowni.

Procedura wykonania legalizacji instalacji gazowej w budynku wykonywana przez nas jest bardzo podobna tyle że obejmuje również wszystkie roboty budowlano montażowe mające na celu doprowadzenie instalacji do zgodności z przepisami:

 1. Pkt 1-4 identycznie jak w przypadku ekspertyzy

 2. Usuwamy (po akceptacji kosztów naprawy/wymiany) nieprawidłowości, modyfikujemy instalację (jeżeli stwierdzono podczas inwentaryzacji i kontroli niezgodność z obowiązującymi przepisami)

 3. Wykonujemy główną próbę szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem (włączając pracę kierownika budowy, inspektora nadzoru)

 4. Sporządzamy dokument legalizacji która składa się z części opisowej oraz z części graficznej, szczegółowo opisujący instalacje gazową (jej stan, zgodność z przepisami, szczelność, drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych, błędy i uchybienia) oraz wszystkie zmiany które doprowadziły instalację do stanu zgodnego z przepisami (stan zastany i stan obecny)

 5. Składamy dokumentację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i/lub do zarządcy budynku lub do inwestora


Każda nowa instalacja, każda wymiana instalacji, każda przeróbka instalacji gazowej wymaga sporządzenia projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac w nadzorze budowlanym przed jej montażem!

Zawsze należy za wszelką cenę dążyć do tego, aby instalacja gazowa nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, by była bezpieczna – czytaj szczelna oraz prawidłowo (zgodnie z przepisami) wykonana. Do wykonania instalacji gazowej zawsze powinni Państwo jako INWESTOR zatrudniać osoby z aktualnymi uprawnieniami!

Tylko w ten sposób ekspertyza lub legalizacja instalacji gazowej nie będzie NIGDY potrzebna!