Instalacje gazowe


Oferujemy Państwu kompleksowe usługi  w zakresie:

 • Opracowania projektu i budowy przyłącza gazu do konkretnej działki budowlanej, domku jednorodzinnego, każdej inwestycji która wymaga podłączenia gazu

 • Sporządzenia projektu i budowy instalacji gazowej (wewnętrznej, doziemnej i każdej innej) doprowadzającej gaz do wszystkich urządzeń gazowych takich jak (kuchenki gazowe, kotły gazowe w przypadku domków jednorodzinnych) oraz do wszystkich urządzeń zużywających paliwo gazowe na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, socjalne, przygotowania posiłków, technologiczne (urządzeń gazowych dostosowanych do specyficznych wymagań przemysłu)  itd.;

 • Uzgodnienia projektu i wykonania stacji redukcyjno pomiarowej gazu na terenie województwa wielkopolskiego wraz z wszystkimi uzgodnieniami

 • Uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej wraz z dziennikiem budowy

 • Adaptacji projektów gotowych, zmian na istniejących przyłączach i instalacjach gazowych przystosowując je do warunków poznańskiej Spółki Gazowniczej, wymogów prawnych, przepisów polskiego prawa budowlanego (np. zakupionych wraz z projektem domu w internecie), dostosowując zawarte w projekcie rozwiązania do warunków konkretnej działki budowlanej, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego oraz szczegółowych wytycznych Gazowni w Poznaniu.

 • Budowy, wykonania, przeróbki, przekładki, modyfikacji każdej instalacji gazowej,
  Budowy przyłącza gazowego (od sieci gazowej do skrzynki gazowej)
  Budowy wewnętrznej instalacji gazowej (od skrzynki gazowej do wszystkich urządzeń pobierających gaz)
  Wykonania instalacji gazowej w kamienicy, wymiany instalacji gazowej w kamienicy
  Wykonania każdej instalacji gazowej dla dowolnego typu budynku

 • doboru odpowiednich systemów alarmowych oraz systemów sygnalizująco – odcinających dopływ gazu zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom instalacji gazowej
 • Wykonania głównej próby szczelności instalacji gazowej, przyłącza gazowego. Wszystkie próby wykonujemy na podstawie wskazań manometru kontrolnego zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Każda próba szczelności jest zgodna z wymogami prawa budowlanego (z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru).
 • Podłączenia urządzeń gazowych: kotła kondensacyjnego, kotła 2-funkcyjnego, kuchenki gazowej, podgrzewacza ciepłej wody użytkowej wraz z wpisem w karcie gwarancyjnej potwierdzającym podłączenie gazu przez uprawnioną do tego osobę.

Jesteśmy kwalifikowanym podwykonawcą Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu.

przyłącza gazu poznańWszystkie wykonywane przez nas prace przy instalacjach gazowych (projekt i wykonanie) w Poznaniu oraz okolicach są w pełni dostosowane do przepisów prawa (budowlanego, energetycznego), standardów budowlano – technicznych oraz szczegółowych wymagań Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Poznaniu.

Dokładnie znamy wymagania lokalnego zakładu gazowniczego, ponieważ naz firma i osoby w niej pracujące są doskonale kojarzone w poznańskiej spółce gazowniczej dzięki czemu unikniecie Państwo jakichkolwiek późniejszych problemów zarówno na etapie projektowym jak i przy odbiorze już wykonanej instalacji gazu.

ZAWSZE SŁUŻYMY POMOCĄ W ZAKRESIE:

 • uzyskania opinii kominiarskiej (jeżeli jest wymagana)

 • uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej  do budynku (w przypadku ich braku)

 • aktualizacji warunków technicznych przyłączenia gazu jeżeli jest to wymagane (np. jeżeli warunki są przeterminowane)

 • dokonania zmian w warunkach technicznych jeżeli jest to wymagane (np. zmiana mocy kotła grzewczego, zmiana urządzeń i ich mocy)

ZAŁATWIMY w Państwa imieniu WSZELKIE FORMALNOŚCI

 • związane z wydaniem pozwolenia na budowę instalacji gazu

 • zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej ZUD

 • uzgodnienia konserwatora zabytków

 • w starostwach, gminach, urzędach

 • w gazowni (Poznań, powiat poznański)

aż do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a nawet odbioru dziennika budowy

Świadczymy kompleksowe usługi D2D usprawniając i upraszczając do minimum formalności przy uzyskaniu wszelkich decyzji i pozwoleń

W przypadku problemów z wykonawcą innym projektantem, który nie potrafi rozwiązać problemu projektowego świadczymy usługi konsultacji technicznej na etapie (projektowym lub wykonawczym) każdego przyłącza gazu, sieci gazowej, instalacji gazowej. Podejmujemy się inwestycji „porzuconych”, prowadzonych przez osoby niekompetentne.
Wykonujemy próby szczelności instalacji gazowych (z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru).

Każda instalacja gazowa lub jej modyfikacja wg polskiego prawa wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Specjalnie dla naszych Klientów prowadzimy i sukcesywnie powiększamy o praktyczne porady blog pod nazwą „branżowe porady”.

Znajdą na nim Państwo wiele ciekawych informacji pozwalających zaoszczędzić pieniądze i zaplanować z naszą pomocą wszystko tak aby każde instalacja gazowa, przyłącze gazu nie było problemem tylko kolejnym zrealizowanym etapem Waszej inwestycji. Blog przeznaczony jest dla wszystkich – szczególnie dla osób „budujących” pierwszy raz ale również dla tych którzy zajmują się branżą budowlaną od lat.

Zapraszam na bloga branżowe-porady

Podstawowe pojęcia techniczne:

 1. Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, wyposażeniem, urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych
 2. Urządzenie gazowe – urządzenie spalające paliwo gazowe.
 3. Kurek główny – armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu paliwa gazowego do instalacji gazowej (istotne jest, że kurek główny stanowi granicę własności pomiędzy dostawcą paliwa gazowego a odbiorcą)
 4. Przyłącze gazowe – odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.
 5. Sieć gazową tworzą gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i  podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.