Montaż wodomierzy ogrodowych


zestaw-wodomierzowy-2Wodomierz ogrodowy to nic innego jak opomiarowanie wody bezpowrotnie z użytej. Dzięki niemu nie płacą Państwo za ścieki zużywając wodę np. do podlewania ogrodu, mycia auta, napełniania basenu dla dzieci, czy innych prac porządkowych na zewnątrz budynku.

Na pierwszy rzut oka rozwiązanie to zbytnio nie „ratuje” portfela ale:
1m3 wody to 1000l
1m3 wody ogrodowej to ok.4zl
1m3 wody z kanalizacją to 10zl
przy dużym zużyciu wody latem do podlewania zieleni, systemach automatycznego podlewania ogrodu zużywana jest naprawdę duża ilość wody, a koszt montażu takiego wodomierza zwraca się (wg. naszych klientów) w 1 lub 2 roku.

Wodomierz ogrodowy można zamontować w dwojaki sposób:

1. Jako drugi główny licznik (równolegle na głównym podejściu)

PLUSY takiego rozwiązania:

 • wodomierz dostarcza i wymienia po 5 latach gestor sieci
 • łatwy i szybki odczyt
 • legalizacja, wszelkie czynności dotyczące wodomierza po stronie gestora sieci
 • łatwy rozdział instalacji (przeważnie nowe instalacje)

MINUSY takiego rozwiązania:

 • w zależności od gestora sieci miesięczna opłata dodatkowa za podejście wodomierzowe ogrodowe
 • musi być miejsce na zestaw wodomierzowy (minimum 40cm nad gotową posadzką)
 • by tak zamontować podejście wodomierzowe należy zamknąć wodę na przyłączu (dodatkowy koszt dojazdu pogotowia wodociągowego) – tylko w przypadku istniejących przyłączy wody

2. Jako podlicznik (szeregowo) – dodatkowy wodomierz za wodomierzem głównym

PLUSY takiego rozwiązania:

 • mniej skomplikowany i łatwy montaż w przypadku już istniejącej instalacji
 • nie trzeba zamykać wody na przyłączu wodociągowym (brak kosztów związanych z dojazdem pogotowia wodociągowego)

MINUSY takiego rozwiązania:

 • co 5 lat trzeba wymienić wodomierz
 • wodomierz (wszelkie kwestie legalizacji, poprawnego działania) po stronie inwestora
 • koszty plombowania po wymianie
 • woda ogrodowa to różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a wodomierza ogrodowego (utrudniony odczyt)

REASUMUJĄC:

Każdy sposób montażu jest dobry, każdy spełnia tę samą funkcję.
Nie ma lepszego i gorszego rozwiązania, gdyż oba spełniają tę samą rolę i działają tak samo.

Każda spółka wodociągowa ma własne wymagania, często można wodomierz ogrodowy zamontować w dowolny sposób (równolegle lub szeregowo), ale zdarzają się gestorzy sieci którzy narzucają określone rozwiązanie.

WYKONANIE TAKIEGO PODEJŚCIA OGRODOWEGO:

Wszystkie podejścia na zdjęciach są naszymi wykonaniami.
Wykonując podejście zawsze używamy kształtek/złączek HAWLE a wszelkie elementy skrętne montujemy z kształtek mosiężnych lub ocynkowanych gdy wymaga tego gestor sieci wodociągowej

Takie rozwiązanie oraz dobór materiałów gwarantuje bezproblemowe i bezawaryjne działanie instalacji wodnej i ogrodowej u Państwa w domu.

Zapraszamy do KONTAKTU