przyłącze wodociągowe poznań


Przyłącze wody – podsumowanie cz.3

Kończąc cykl artykułów szczegółowo opisujących etap projektowy i wykonawczy prezentujemy Państwu punkty, wg których należy postępować w przypadku chęci budowy przyłącza wody: Zamówienie mapy do celów projektowych* Wystąpienie do wodociągów o warunki techniczne przyłączenia do sieci* Opracowanie projektu technicznego przez projektanta:** Wizja lokalna w terenie** Uzgodnienie trasy przyłącza w ZUD […]