Sieci wod-kan


Wykonujemy pełne opracowania projektowe:

 • projektów sieci wodociągowych zapewniających wodę na potrzeby socjalno-bytowe, podlewania terenów zielonych, przeciwpożarowe bądź technologiczne dla osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych itd.
 • projektów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, zakładów produkcji itp.
 • projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

Zgodnie z Państwa życzeniem, możemy w Państwa imieniu wystąpić o stosowne uzgodnienia projektów sieci wodnych i kanalizacyjnych (patrz Usługi D2D).

Wychodząc na wprost Państwa oczekiwań, oraz z myślą o szybkim i sprawnym przyłączaniu Odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej, deszczowej, technologicznej itp.), wykonujemy projekty sieci wodociągowych, projekty sieci kanalizacji w pełni dostosowane do przepisów prawa, standardów budowlano – technicznych oraz szczegółowych wymagań poszczególnych gestorów sieci (Aquanet Poznań), z których wywodzą się nasi projektanci.

Dobierając najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta tworzymy opracowania projektowe:

 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zagospodarowania wody deszczowej:
  • retencjonowanie,
  • systemy drenarskie (studnie chłonne, komory skrzynki rozsączające, rury perforowane),
  • wykorzystanie wód deszczowych na cele podlewania terenów zielonych,
 • Inne.

Podstawowe pojęcia techniczne:

Siecią wodociągową lub kanalizacyjną są przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.